PRŮBĚH TERAPIE

  

 

KONZULTACE

Slouží k tomu, aby terapeut zjistil problémy pacienta. Zeptá se ho na všechny souvislosti, které by mohly vyvolávat potíže.

Zde by terapeut neměl opomenout zejména stávající diagnózu klasické medicíny, prodělané nemoci, chirurgické zákroky, stravovací návyky, nebo psychosomatickou část, prostředí rodiny, zaměstnání a celkové životní situace.

KOMBINOVANÉ TESTOVACÍ TECHNIKY

Test se sadou 5 elementů

Slouží k tomu, aby terapeut zjistil problémy pacienta. Zeptá se ho na všechny souvislosti, které by mohly vyvolávat potíže.

Zde by terapeut neměl opomenout zejména stávající diagnózu klasické medicíny, prodělané nemoci, chirurgické zákroky, stravovací návyky, nebo psychosomatickou část, prostředí rodiny, zaměstnání a celkové životní situace.

Příklady různých testů

Tenké a tlusté střevo je dlouhodobě (chronicky) zatíženo ve smyslu degenerace buněk

Bude třeba testovat obvyklé alergenní potraviny, jako je např. lepek. Dále použijeme testovací sady Degenerované buňky, Potraviny(alergická sada), Potravinářská aditiva. Podle testu bude třeba upravit stravovací návyky pacienta. Pacienta pošleme na vyšetření střev, které nabízí klasická medicína.

Játra jsou akutně zatížena těžkými kovy

V tomto případě bývají zatížené i související orgány v elementu dřeva, zejména žlučník, ale často i ledviny a lymfatický systém. Od pacienta je třeba zjistit, co v poslední době konzumoval, v jakém se pohyboval prostředí, abychom mohli zjistit, jak se těžké kovy do těla dostaly (v některých rybách bývá např. rtuť). Bude třeba se dále soustředit na odpovídající proces detoxikace a přesněji vytestovat možné příčiny pomocí dalších sad, zejména sada Očkování a těžké kovy a Zubní sada – možná příčina amalgamové plomby (v případě akutního zatížení se zeptáme pacienta, jestli nebyl v poslední době u zubaře).

Vazivová tkáň, CNS a srdce jsou zatíženy bakteriálně

Tato kombinace by mohla být spůsobena Borelií či Chlamydií. Potvrdíme nebo vyvrátíme dalšími testy a zjistíme, jestli je forma akutní, nebo chronická. Je potřeba dotestovat Bakteriální sadu, event. zkombinovat i s testy na protilátky.

Testy s dalšími sadami

Pokud terapeut potřebuje další podrobnější testy, lze použít další speciální sady ampulí se vzorky patogenů.

K dispozici jsou tyto sady:

 • alergické zátěže
 • očkování a těžké kovy
 • degenerované buňky
 • ortopedie
 • bakterie
 • viry/plísně
 • zuby
 • inhlalační alergeny
 • ekologické zátěže a paraziti
 • potraviny
 • hormony
 • bachovy esence
 • potravinářská aditiva („éčka“)
 • veterinární sada
Testy s digitálními substancemi

V Bicomu optima II. generace je izolováno velké množství frekvenčních anomálií oproti zdravému organismu. Jsou to charakteristické frekvenční vzorky pro různé známé choroby, substance, nebo patogeny. Jejich seznam je k dispozici zde. Terapeut může testovat odezvu organismu na tyto vzorky a může např. stanovit, jak jsou pro pacienta nebezpečné přísady v potravinách.

Test reakce na potraviny

Pokud má pacient podezření na určité potraviny, které běžně konzumuje, může si je přinést s sebou.
Ty je možno testovat různými způsoby a zjistit, jak na ně tělo energeticky reaguje.

Pomocné diagnostické techniky

Tyto techniky jsou používané i nezávisle na Bicom testování a terapii různými specialisty. Mohou to být techniky, které používá celostní medicína, jako např. elektroakupunktura, EFT, biotenzor, kineziologie a další. Pokud je terapeut ovládá, má možnost lépe určit příčinu potíží a zvolit správnou terapii.

EAP na energetických drahách

Pokud terapeut přiloží elektrody na koncové body akupunkturních drah a v testovacím pohárku je patogen, na který tělo reaguje, přístroj Bicom zobrazuje intenzitu reakce. Je tak možno vytestovat různé patogeny na různých drahách.

Kineziologické testy

Kineziologické testy jsou speciální technika, kterou je možno testovat reakci svalů na podněty. V kombinaci s různými testovacími sadami reaguje tělo s různou intenzitou. 

Otisk detoxikace nohou/rukou

Při různých zátěžích se některé části nohou potí více. Na chodidlech máme také obraz celého organismu a je možno zjistit, která část těla je více zatížena.

Vyhodnocení testů

Testy mohou být velmi komplikované, specifické a příčina problémů nemusí být přímo v organismu, ale např. i v rodině. Zkušený terapeut umí odhalit i psychosomatické příčiny (stres, strach, apod.).

Např. vysoké homeopatické ředění u zátěže dráhy ledvin ukazuje na chronický strach. To má za následek poruchy vylučování a přebytek určitých toxinů v těle. Tyto látky v organismu opět podporují strach (efekt „začarovaného kruhu“).

Podle akutnosti nebo chronického typu zátěže terapeut stanoví vhodné programy na vyvedení patogenů z organismu.

Rovněž je stanovena doplňková terapie (úprava vztahů v rodině, životním stylu, atd.).

V případě negativní reakce na různé potraviny je doporučeno jejich omezení.

Příprava na terapii – stabilizace pacienta, vlastní vzorky

Pacient musí být před terapií energeticky uveden do vyváženého stavu. Jeho vylučovací orgány by měly být aktivovány a stabilizovány. Před vlastní terapií se provádí základní terapie a následná terapie s tělu vlastními frekvenčními vzorky s použitím pacientových sekretů a exkretů. Teprve pak se cíleně přistupuje k terapii hlavních zatížení.

Spuštění terapie

Po tom, co terapeut připraví pacienta a vybere vhodné programy, přiloží pacientovi na různé části těla elektrody a spustí biorezonanční terapii. Tyto elektrody buď vůbec nepřenášejí, nebo přenášejí elektrický proud ve velmi slabé intenzitě, která nemůže pacienta nijak poškodit.

Patogeny a jejich intenzita (homeopatické ředění) mají odpovídající programy a řetězce programů v přístroji Bicom, nebo je možno provádět terapii invertovaným patogenem, který je ve snímacím pohárku/voštině.

Jednotlivé programy jsou časové úseky zesíleného působení invertovaného signálu patogenu. Tím je struktura patogenů narušena, jsou uvolněny jejich vazby v organismu a následně vyloučeny do mezibuněčného prostoru a do lymfy.

Protože programy mohou být zaměřené i na psychické blokády, stává se, že pacient po terapii cítí nespecifikovatelnou úlevu, nebo se mu naopak může krátkodobě přitížit, což je projev detoxikačního procesu. V takovém případě je vhodné pít hodně vody, aby mohly být patogeny vyloučeny z těla. Patogeny jsou rovněž vylučovány do lymfatického systému a z tohoto důvodu je dobré po ukončení terapie a odeznění příznaků detoxikace provést lymfodrenáž.

Součástí terapie je často i souhrn doporučení, jak by pacient měl omezit potraviny, které mu byly vytestovány jako škodlivé.

KONTAKT

Bc. Monika Kirmanová

Vyhonkovec 751
735 32 Rychvald
IČ:73137073

 • Provozovna: 28. října 2663/150
 • monikakirmanova@seznam.cz
 • 603 909 748